Impressum

Jagen in freier Wildbahn Namibia

Kienitz Tours & Safaris cc

P.O. Box 277
Outjo, Namibia

namibia@jagen-in-freier-wildbahn.com

Iris Büro: ++264-81-766 5277
Peter: ++264-81-333 0218